Author Image
5.7.2022Johanna Pystynen

Kasvun kolme johtamishaastetta

Article Image

Kun organisaatio kasvaa nopeasti, HR:n arki on usein jatkuvaa uudistamista. Se mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi enää tänään. Jatkuvan kiireen keskellä olisi kuitenkin tärkeää pysähtyä ja raivata aikaa sellaisten käytäntöjen rakentamiselle, joiden avulla luodaan toimivaa johtamiskulttuuria ja kestävää pohjaa kasvulle. 

Ketteriä käytäntöjä rakentamassa

Kokemuksesta tiedän, miten kovaa työtä HR- ja johtamiskäytäntöjen alusta asti rakentaminen vaatii. Vaikka kehittämistyöhön on usein vapaat kädet ja historian saatossa muodostuneita rajoittavia käytäntöjä ei nuoressa kasvuyrityksessä yleensä ole, työ ei silti ole helppoa. Juuri kun on mielestään saanut jonkin asian toimimaan, tulee aina jokin uusi käänne, joka keikauttaa tilanteen uudelleen työstettäväksi.

Henkilöstöjohtajanavuosieni aikana kuitenkin opin, että vaikka muutos on jatkuvaa, ratkottavien haasteiden taustalla piilevät ydinhaasteet pysyvät pitkälti samoina. Sittemmin erilaisia organisaatioita valmentaessani minulle on kirkastunut, että usein keskeisimmät kasvuyritysten haasteet tiivistyvät seuraaviin kolmeen kysymykseen:

  1. Miten tarjota yksilöllistä tukea kasvavalle joukolle erilaisia ihmisiä?

    Kun erilaisia ihmisiä erilaisine tarpeineen on entistä enemmän, ei toimitusjohtajan tai HR:n aika enää riitä kaikkien tukemiseen. On rakennettava käytäntöjä, joilla vastuuta jaetaan myös esihenkilöille ja tiiminvetäjille – ja tarjottava tiimeille mahdollisuuksia ottaa itse omistajuutta oman työnsä arjesta.

  2. Miten luoda rakenteita luopumatta pienen organisaation ketteryydestä?

    Kun ihmiset eivät enää tunne toisiaan, itseohjautuvuuteen perustuva hallinnan tunne haurastuu ja arki alkaa tuntua kaaokselta. On lähdettävä luomaan uudenlaisia rakenteita tavalla, joka säilyttää pienen organisaation ketteryyden, mutta tuo kokonaisuuteen hallittavuutta.

  3. Miten johtaa henkilöstöasioita ammattimaisesti yhtenä kokonaisuutena?

    Kun mittasuhteet kasvavat ja asiat monimutkaistuvat, erilaiset Excel-taulukot eivät enää tarjoa vaadittavaa kokonaiskuvaa. Kun arvailusta siirrytään kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen, voidaan resurssit kohdistaa oikeisiin asioihin.

Muutosta ei tarvitse tehdä yksin 

Ratkaisujen miettiminen näihin kysymyksiin on etenkin kasvun alkutaipaleella olevien organisaatioiden HR-ammattilaisille monesti yksinäistä puuhaa. Kun kollegoita on vähän tai ei ollenkaan, kaipuu palautteelle ja sparrailulle on usein valtava. Mitä minun kannattaisi tehdä? Teenkö oikeita asioita? Miten muut ovat ratkoneet näitä samoja haasteita?

Kehittämistyötä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin. Itse olin onnekas, sillä verkostoissani oli monia HR-kollegoita, joiden kanssa sparrailla, jakaa kokemuksia ja purkaa tunteita. 

Tätä yhdessä kehittämisen henkeä olemme vaalineet myös Guidinia käyttävien organisaatioiden sparrausryhmissä, joiden osallistujien kommentit puhuvat puolestaan vertaistuen merkityksestä:

Arjessa tehdään asioita vauhdilla ja on hienoa, että on paikka, jossa pysähtyä. Kun oman organisaation asioista kertoo muille, joutuu ajatukset jäsentämään ensin itselleenkin niin, että muut saavat jutun juonesta kiinni. Tämä kirkastaa omaa tekemistä joka kerta.

On arvokasta kuulla, mikä kenellekin on toiminut ja kuulla sekä erilaisia että samanlaisia kokemuksia. Muistiinpanot sauhuavat ja tapaamisten jälkeen on aina kova into laittaa toimeksi omassa organisaatiossa.

Kokeile Guidinia maksutta

Alunperin kasvuyrityksen omaksi johtamistyökaluksi kehitetty Guidin tuo kaikki HR:n tärkeimmät osa-alueet yhdelle alustalle: esihenkilöiden tukeminen, tiimityö ja pulssikyselyt, osaamisen johtaminen sekä hyvinvointi ja työntekijäkokemus. Kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa keskittämään resurssit oikeisiin asioihin alusta alkaen.

Kokemuksistamme ammentaen, rakensimme ohjelman tukemaan kasvuyritysten HR-ammattilaisia: Guidinin työkalujen ja toimintamallien rinnalle tarjoamme kehittämistyön tueksi maksuttoman valmennuksen ja vertaistuen vuoden ajaksi. Valmentajana kanssani toimii Salli Kunnari

Koska meille on tärkeää, että työkalu tuntuu oikealta, kokeilet Guidinia maksutta organisaatiosi kanssa kuukauden ajan. Lue lisää kasvuyritysohjelmastamme ja tilaa maksuton kokeilu täällä. Sparrailemme mielellämme, miten sinun organisaatiossasi voitaisiin vauhdittaa kasvua johtamiskäytäntöjä kehittämällä.

Author Image
Johanna PystynenCEO050 441 2126

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Voiko teknologia tukea parempaa johtamista?

18.5.2022

Guidinin tuotekehitystä on alusta asti johtanut kaksi ydinperiaatetta: itseohjautuvuuden tukeminen ja valmentavan johtamisen viitekehys. Millaisina ominaisuuksina ne näyttäytyvät ja miten näiden ominaisuuksien avulla voidaan tukea parempaa johtamista?

JohtaminenDataTeknologia
Feature image

Datasta dialogiin – miten tukea esihenkilöitä valmentavassa johtamisessa?

3.5.2022

Valmentava ote ja data auttavat tiimejä keskustelemaan merkityksellisistä asioista sekä tunnistamaan ja ratkomaan haasteita. Mihin organisaatioiden kannattaa kiinnittää huomiota, jotta esihenkilöille tarjotaan valmiudet edetä datasta dialogiin?

JohtaminenOsaaminen
Feature image

Valmentava johtaminen – teoriasta tiimien arkeen

12.4.2022

Miten viedä valmentava johtaminen arjen tasolle, tukea uudenlaista tiimityötä ja auttaa esihenkilöiden omaa kehittymistä ja jaksamista? Uskomme, että tehokkaimmillaan muutos on, kun yhdistetään valmentava ote, käytännön keinot ja esihenkilön oman kehittymisen tuki.

Johtaminen

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä