Author Image
22.3.2022Johanna Pystynen

Kyselyähkystä kohti ketterää keskustelukulttuuria

Article Image

Tulevaisuuden työelämässä myös henkilöstöjohtaminen on uuden äärellä. Tiedolla johtaminen on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä HR:n työkaluista, ja dataa kerätään enemmän kuin koskaan. Samaan aikaan henkilöstö kokee jatkuvan kyselyihin vastaamisen usein kuormittavaksi ja turhauttavaksi – voidaan puhua jopa kyselyähkystä. Miten siis sovittaa yhteen onnistuneesti nämä kaksi ristiriitaista näkökulmaa?

Mustasta aukosta tähän hetkeen

Yksi kyselyiden isoimpia haasteita on se, että niiden hyödyt eivät konkretisoidu tarpeeksi nopeasti. Kun ihminen on antanut aikaa ja ajatusta vastaustensa pohtimiseen, lähetä-nappia painaessa reflektoinnin hyödyt katoavat helposti mustaan aukkoon. Joskus tulosten yhteenvetoa ja HR:n toimenpiteitä saatetaan odottaa jopa kuukausia. Miten siis tukea kyselyistä esiin nouseviin asioihin tarttumista tässä ja nyt? 

Toinen haaste on se, että kyselyt jäävät helposti irrallisiksi ihmisten arjesta. Tämä näkyy usein alhaisina vastausprosentteina. Se, että HR ei saavuta kyselyillä toivomiaan hyötyjä, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niistä pitäisi luopua. Päinvastoin – tiedolla johtaminen on tullut jäädäkseen myös HR:n pelikentälle. Vaikka ihmiset kärsisivät kyselyähkystä, he harvoin kuitenkaan kokevat, että keskustelua tärkeistä asioista olisi liikaa. Miten siis sisäänrakentaa kyselyt osaksi organisaation arjen käytäntöjä? 

Ketterä alku pulssin avulla

Kyselykulttuurin uudistaminen on usein helpointa aloittaa ketterästi pulssikyselyn avulla. Pulssista on mahdollista rakentaa tarkoituksenmukainen matalan kynnyksen työkalu, joka parhaimmillaan johtaa oivaltavaan keskusteluun ja nopeisiin, konkreettisiin muutoksiin työntekijälle merkityksellisissä asioissa. 

Suurin osa ongelmista syntyy arjessa, ja suurin osa ongelmista myös ratkeaa arjessa.

 Olennaista onkin tarjota tiimeille työkaluja tunnistaa ja ratkaista juuri heille keskeisiä asioita, sillä saman haasteen taustalla olevat juurisyyt voivat olla erilaisia eri tiimeillä (aikataulupaineet, riittämätön budjetti, henkilökemiat, projektijohtaminen…).

Vinkit vaikuttavampiin pulssikyselyihin

Jotta vaikuttavamman pulssin rakentaminen olisi vaivattomampaa – käytössä olevasta työkalusta riippumatta –, kirjoitimme oppaan, jossa avaamme toimivaksi havaitsemiamme käytäntöjä siitä, miten pulssilla voi tukea tiimien arkea ja tavoitteiden saavuttamista. Voit ladata oppaan kotisivujemme etusivulta.

Esittelemme oppaassa myös neljä esimerkkiä pulssikyselyistä. Miten hybridityötä tuetaan asiantuntijaorganisaation arjessa? Miten myyntitiimin OKR-pulssilla tuetaan myynnin kasvattamista? Miten työkäytäntöjä kehitetään vanhusten kotihoitopalvelussa? Miten organisaatiotasolla seurataan tiimien onnistumisen edellytyksiä “yhden kysymyksen taktiikalla”? 

Toivomme, että näistä ideoista on sinulle iloa! 

Kokeile Guidinia maksutta

Meille on tärkeää, että työkalu tuntuu oikealta. Haluatko kokea itse, miten data auttaa toteuttamaan strategiaa arjessa? Ota Guidin kuukaudeksi maksutta käyttöön ja vaikutu. Tilaa kokeilu täällä tai varaa lyhyt suunnittelutapaaminen suoraan kalenteristamme täällä

Author Image
Johanna PystynenCEO050 441 2126

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Voiko teknologia tukea parempaa johtamista?

18.5.2022

Guidinin tuotekehitystä on alusta asti johtanut kaksi ydinperiaatetta: itseohjautuvuuden tukeminen ja valmentavan johtamisen viitekehys. Millaisina ominaisuuksina ne näyttäytyvät ja miten näiden ominaisuuksien avulla voidaan tukea parempaa johtamista?

JohtaminenDataTeknologia
Feature image

Valmentava johtaminen – teoriasta tiimien arkeen

12.4.2022

Miten viedä valmentava johtaminen arjen tasolle, tukea uudenlaista tiimityötä ja auttaa esihenkilöiden omaa kehittymistä ja jaksamista? Uskomme, että tehokkaimmillaan muutos on, kun yhdistetään valmentava ote, käytännön keinot ja esihenkilön oman kehittymisen tuki.

Johtaminen
Feature image

Datasta dialogiin – miten tukea esihenkilöitä valmentavassa johtamisessa?

3.5.2022

Valmentava ote ja data auttavat tiimejä keskustelemaan merkityksellisistä asioista sekä tunnistamaan ja ratkomaan haasteita. Mihin organisaatioiden kannattaa kiinnittää huomiota, jotta esihenkilöille tarjotaan valmiudet edetä datasta dialogiin?

JohtaminenOsaaminen

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä