Author Image
12.4.2022Johanna Pystynen

Valmentava johtaminen – teoriasta tiimien arkeen

Article Image

Valmentava johtaminen on sanapari, joka on kivunnut kärkisijoille yhä useamman organisaation prioriteettilistalla. Olemme käyneet aiheesta viime aikoina paljon keskusteluja ja innostuksen takaa nousee usein esiin samoja kysymyksiä. Miten viedä valmentava johtaminen arjen tasolle? Miten tukea uudenlaista tiimityötä? Miten auttaa esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja projektipäälliköiden omaa kehittymistä ja jaksamista murroksen keskellä? Uskomme, että tehokkaimmillaan muutos on, kun yhdistetään valmentava ote, käytännön keinot ja esihenkilön oman kehittymisen tuki.

Teoriasta tiimien arkeen

Vuosien varrella olemme saaneet nähdä aitiopaikalta organisaatioiden muutosmatkoja kohti valmentavampaa ja palvelevampaa johtamista. Monesti ensimmäinen askel tällä matkalla on varmistaa esihenkilöiden osaaminen ja tukea heitä uudenlaiseen johtamiskulttuuriin. 

Modernin johtamisen pelikentällä opittavaa todella riittää: ketterät toimintamallit, fasilitointitaidot, itsetuntemus, tunneälykkyys, psykologinen turvallisuus, asiakaslähtöisyys, innovaatiokyvykkyys, kokeilukulttuuri, virtuaali- ja hybridityöskentely, inklusiivisuus ja diversiteetti, arvot, muutoksen johtaminen, viestintä ja tiedolla johtaminen. Listaa voisi jatkaa niin, että koulutuskalenteri pursuaa liitoksistaan. 

Nämä eivät kuitenkaan ole vain sanahelinää, vaan konkreettisia työarjen taitoja, joilla mahdollistetaan organisaation onnistuminen nyt ja tulevaisuudessa. Haaste onkin siinä, miten ylittää kuilu teorian ja käytännön välillä ja saada valmentavan johtamisen ilmiöt tekemisen tasolle tiimien arkeen. 

Valmentavan johtamisen peruspilarit

Uskomme, että esihenkilöiden opastaminen kohti uudenlaista johtamistapaa onnistuu parhaiten, kun päivittäisessä arjessa toteutuvat valmentavan johtamisen kolme peruspilaria:

1. Ymmärrys valmentavan johtamisen kulttuurista ja periaatteista

Kestävä pohja muutokselle rakentuu luomalla yhteinen ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan, mitä valmentava johtamistapa ylipäätään on ja millaisia ilmiöitä siihen liittyy. Esihenkilöiden valmentamisella onkin tärkeä paikkansa kulttuurin muutoksessa. Parhaimmillaan valmentaminen tapahtuu ketterästi läpi vuoden arjen lomassa.  

2. Yksilöllinen tuki esihenkilön omaan kehittymiseen

Monesti unohtuu se, millaista kasvua uudenlainen johtamistapa vaatii esihenkilöltä itseltään. Muutos asiantuntijaroolista valmentaviin saappaisiin voi olla haastava, ja esihenkilön omia reflektointi- ja johtamistaitoja onkin hyvä tukea. Koska esihenkilöt ovat erilaisia erilaisine vahvuuksineen, on tärkeää, että he saavat henkilökohtaista tukea yksilöllisiin tarpeisiinsa. 

3. Konkreettiset työkalut tiimin kanssa työskentelyyn

Kun asioita tehdään uudella tavalla, tarvitaan myös uudenlaisia työkaluja. Kun esihenkilöille annetaan konkreettisia välineitä siirtää opittu käytäntöön, valmennusten opit siirtyvät luontevasti tiimien arkeen. Jotta työkalut palvelevat aidosti valmentavaa johtamisotetta, niiden on hyvä tarjota esihenkilölle kokonaiskuva ja ymmärrys tiimin tarpeista ja auttaa käymään tiimin ja tiimiläisten kanssa keskustelua valmentavalla tavalla.

HR esihenkilöiden tukena

Kun esihenkilöiden tukemisessa siirrytään kokonaisvaltaisemmalle polulle, myös HR:n rooli helpottuu. Enää ei tarvitse tukeutua massakoulutuksiin eikä tarpeita jouduta arvailemaan, vaan resursseja vapautuu jokaisen yksilöllisen kehittymisen tukemiseen kohti yhteistä suuntaa. 

Samalla kun esihenkilö saa yksilöllistä apua omien taitojensa kehittämiseen ja työkaluja oman tiimin arkeen, organisaatio oppii, mitä esihenkilöt tarvitsevat. Näin HR pystyy kohdistamaan esihenkilöille oikeanlaista tukea ja seuraamaan valmentavan johtamisen etenemistä ja esteitä.

Guidin for Leaders 

Tukeaksemme niitä organisaatioita, jotka ovat tunnistaneet muutoksen tarpeen ja työskentelevät parhaillaan valmentavan johtamistavan kehittämisen parissa, olemme rakentaneet oman Guidin for Leaders -konseptin. Kokonaisuus on suunnattu erityisesti esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja projektipäälliköiden tukemiseen.

Ensimmäiset organisaatiot pääsevät hyödyntämään Guidin for Leaders -konseptia jo nyt: tarjoamme rajatulle määrälle organisaatioita esihenkilöiden Guidin for Leaders -lisenssit early bird -hintaan. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää! 

Tervetuloa myös kaikille avoimeen Guidin for Leaders -demoon tiistaina 31.5.2022 klo 9–9.30 – ilmoittaudu mukaan täällä. Linjoilla tavataan!

Author Image
Johanna PystynenCEO050 441 2126

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Kyselyähkystä kohti ketterää keskustelukulttuuria

22.3.2022

Tiedolla johtaminen on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä HR:n työkaluista, ja dataa kerätään enemmän kuin koskaan. Samaan aikaan henkilöstö kokee jatkuvan kyselyihin vastaamisen usein kuormittavaksi ja turhauttavaksi – voidaan puhua jopa kyselyähkystä. Miten siis sovittaa yhteen onnistuneesti nämä kaksi ristiriitaista näkökulmaa?

HyvinvointiJohtaminen
People

Vauhdita muutosta strategisella HR-suunnittelulla

18.1.2022

Muutoksen johtaminen on väistämätön osa HR:n perustehtävää, mutta se ei aina kovasta työstä huolimatta onnistu kuten haluaisimme. Miten siis vauhdittaa HR:n tavoitteiden saavuttamista strategisella ja kokonaisvaltaisella suunnittelulla?

Feature image

Uusi kulma pulssiin – 7 vinkkiä, joilla kytket hyvinvoinnin arjen onnistumiseen

24.11.2021

Hyvinvoinnin eteen tehdään organisaatioissa valtavasti töitä, mutta moni HR-ammattilainen pohtii, miten saada ihmiset pysähtymään oman hyvinvointinsa äärelle arjen kiireiden keskellä. Miten osoittaa hyvinvoinnin olevan yhtä merkittävä onnistumisen edellytys kuin vaikkapa tekniset taidot tai asiakkuusosaaminen?

Pulssi

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Varaa demo