Author Image
12.4.2022Johanna Pystynen

Valmentava johtaminen – teoriasta tiimien arkeen

Article Image

Valmentava johtaminen on sanapari, joka on kivunnut kärkisijoille yhä useamman organisaation prioriteettilistalla. Olemme käyneet aiheesta viime aikoina paljon keskusteluja ja innostuksen takaa nousee usein esiin samoja kysymyksiä. Miten viedä valmentava johtaminen arjen tasolle? Miten tukea uudenlaista tiimityötä? Miten auttaa esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja projektipäälliköiden omaa kehittymistä ja jaksamista murroksen keskellä? Uskomme, että tehokkaimmillaan muutos on, kun yhdistetään valmentava ote, käytännön keinot ja esihenkilön oman kehittymisen tuki.

Teoriasta tiimien arkeen

Vuosien varrella olemme saaneet nähdä aitiopaikalta organisaatioiden muutosmatkoja kohti valmentavampaa ja palvelevampaa johtamista. Monesti ensimmäinen askel tällä matkalla on varmistaa esihenkilöiden osaaminen ja tukea heitä uudenlaiseen johtamiskulttuuriin. 

Modernin johtamisen pelikentällä opittavaa todella riittää: ketterät toimintamallit, fasilitointitaidot, itsetuntemus, tunneälykkyys, psykologinen turvallisuus, asiakaslähtöisyys, innovaatiokyvykkyys, kokeilukulttuuri, virtuaali- ja hybridityöskentely, inklusiivisuus ja diversiteetti, arvot, muutoksen johtaminen, viestintä ja tiedolla johtaminen. Listaa voisi jatkaa niin, että koulutuskalenteri pursuaa liitoksistaan. 

Nämä eivät kuitenkaan ole vain sanahelinää, vaan konkreettisia työarjen taitoja, joilla mahdollistetaan organisaation onnistuminen nyt ja tulevaisuudessa. Haaste onkin siinä, miten ylittää kuilu teorian ja käytännön välillä ja saada valmentavan johtamisen ilmiöt tekemisen tasolle tiimien arkeen. 

Valmentavan johtamisen peruspilarit

Uskomme, että esihenkilöiden opastaminen kohti uudenlaista johtamistapaa onnistuu parhaiten, kun päivittäisessä arjessa toteutuvat valmentavan johtamisen kolme peruspilaria:

1. Ymmärrys valmentavan johtamisen kulttuurista ja periaatteista

Kestävä pohja muutokselle rakentuu luomalla yhteinen ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan, mitä valmentava johtamistapa ylipäätään on ja millaisia ilmiöitä siihen liittyy. Esihenkilöiden valmentamisella onkin tärkeä paikkansa kulttuurin muutoksessa. Parhaimmillaan valmentaminen tapahtuu ketterästi läpi vuoden arjen lomassa.  

2. Yksilöllinen tuki esihenkilön omaan kehittymiseen

Monesti unohtuu se, millaista kasvua uudenlainen johtamistapa vaatii esihenkilöltä itseltään. Muutos asiantuntijaroolista valmentaviin saappaisiin voi olla haastava, ja esihenkilön omia reflektointi- ja johtamistaitoja onkin hyvä tukea. Koska esihenkilöt ovat erilaisia erilaisine vahvuuksineen, on tärkeää, että he saavat henkilökohtaista tukea yksilöllisiin tarpeisiinsa. 

3. Konkreettiset työkalut tiimin kanssa työskentelyyn

Kun asioita tehdään uudella tavalla, tarvitaan myös uudenlaisia työkaluja. Kun esihenkilöille annetaan konkreettisia välineitä siirtää opittu käytäntöön, valmennusten opit siirtyvät luontevasti tiimien arkeen. Jotta työkalut palvelevat aidosti valmentavaa johtamisotetta, niiden on hyvä tarjota esihenkilölle kokonaiskuva ja ymmärrys tiimin tarpeista ja auttaa käymään tiimin ja tiimiläisten kanssa keskustelua valmentavalla tavalla.

HR esihenkilöiden tukena

Kun esihenkilöiden tukemisessa siirrytään kokonaisvaltaisemmalle polulle, myös HR:n rooli helpottuu. Enää ei tarvitse tukeutua massakoulutuksiin eikä tarpeita jouduta arvailemaan, vaan resursseja vapautuu jokaisen yksilöllisen kehittymisen tukemiseen kohti yhteistä suuntaa. 

Samalla kun esihenkilö saa yksilöllistä apua omien taitojensa kehittämiseen ja työkaluja oman tiimin arkeen, organisaatio oppii, mitä esihenkilöt tarvitsevat. Näin HR pystyy kohdistamaan esihenkilöille oikeanlaista tukea ja seuraamaan valmentavan johtamisen etenemistä ja esteitä.

Guidin työkaluna muutokseen 

Tukeaksemme niitä organisaatioita, jotka ovat tunnistaneet muutoksen tarpeen ja työskentelevät parhaillaan valmentavan johtamistavan kehittämisen parissa, olemme rakentaneet Guidiniin sisältökokonaisuuden erityisesti esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja projektipäälliköiden tukemiseen.

Jos aihe on ajankohtainen omassa organisaatiossasi, ota yhteyttä ja tilaa maksuton kokeilu täällä. Sparrailemme mielellämme, miten sinun organisaatiossasi voitaisiin tukea esihenkilöitä arjen johtamistyössä Guidinin avulla.

Author Image
Johanna PystynenCEO050 441 2126

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Voiko teknologia tukea parempaa johtamista?

18.5.2022

Guidinin tuotekehitystä on alusta asti johtanut kaksi ydinperiaatetta: itseohjautuvuuden tukeminen ja valmentavan johtamisen viitekehys. Millaisina ominaisuuksina ne näyttäytyvät ja miten näiden ominaisuuksien avulla voidaan tukea parempaa johtamista?

JohtaminenDataTeknologia
Feature image

Datasta dialogiin – miten tukea esihenkilöitä valmentavassa johtamisessa?

3.5.2022

Valmentava ote ja data auttavat tiimejä keskustelemaan merkityksellisistä asioista sekä tunnistamaan ja ratkomaan haasteita. Mihin organisaatioiden kannattaa kiinnittää huomiota, jotta esihenkilöille tarjotaan valmiudet edetä datasta dialogiin?

JohtaminenOsaaminen
Feature image

Kyselyähkystä kohti ketterää keskustelukulttuuria

22.3.2022

Tiedolla johtaminen on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä HR:n työkaluista, ja dataa kerätään enemmän kuin koskaan. Samaan aikaan henkilöstö kokee jatkuvan kyselyihin vastaamisen usein kuormittavaksi ja turhauttavaksi – voidaan puhua jopa kyselyähkystä. Miten siis sovittaa yhteen onnistuneesti nämä kaksi ristiriitaista näkökulmaa?

HyvinvointiJohtaminen

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä