Author Image
18.1.2023Johanna Pystynen

Miksi muutos epäonnistuu?

Article Image

Organisaation erilaiset kehityshankkeet voivat olla viimeisen päälle suunniteltuja paperilla, mutta silti käytännön eteneminen takkuaa. Usein syy löytyy inhimillisistä esteistä, kuten peloista, uskomuksista, vuorovaikutuksesta ja tiedon puutteesta. Mikä siis avuksi, kun muutos junnaa? Miten välttää karikot ja johtaa muutosta vaikuttavasti?

Reagoinnista aktiiviseen otteeseen

Kaikille on tänä päivänä selvää, että vain muutos on pysyvää. Organisaatiot joutuvat kohtaamaan uutta jatkuvasti: päivittämään strategiaa, hiomaan prosesseja, muuttamaan rakenteita ja rooleja, pivotoimaan tuotetta, kohtaamaan yritysostoja, havahtumaan uusiin osaamistarpeisiin ja reagoimaan maailmanlaajuisiin ilmiöihin. 

Etenkin isommat kehityshankkeet vaativat usein isoja investointeja niin ajallisesti kuin rahallisesti. Päivittäisen johtamistyön tulisikin keskittyä entistä enemmän erilaisten muutosten vaikuttavaan johtamiseen sen sijaan, että niistä aiheutuviin haasteisiin reagoidaan vasta oireiden ilmaannuttua. 

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta olennaiseksi tehtäväksi nousee

 1. huolehtia siitä, että organisaatio on valmis vastaamaan muutokseen ja
 2. poistaa onnistumisen esteitä tavoitetilan saavuttamisessa.

Muutoksen inhimilliset tekijät

Muutosta valmistellaan usein paperilla pitkään. Suunnitelmia voi viilata loputtomiin ja varautua erilaisiin skenaarioihin. Kun kehittämistyöhön lopulta lähdetään, ylimmän johdon huomio on ymmärrettävästi usein prosesseissa, resursseissa ja numeroissa. 

On kuitenkin yksi muutoksen ulottuvuus, jota ei voi ennakoida: inhimillinen. 

Huolet, epävarmuus, pelko ja hämmennys tekevät muutoksesta jähmeää. Toisaalta innostus, yhteisöllisyys ja tulevaisuudenusko voivat olla todellisia muutoksen supervoimia.  

Ihmisten tunteiden, motivaation ja luottamuksen vaikutus muutoksen onnistumiseen on merkittävä. Kyse ei ole vain siitä, saavutetaanko tavoitteet vai ei. Pelissä ovat myös ne välilliset kustannukset – taloudelliset ja inhimilliset – , joita aiheutuu hähmäisesti johdetun muutoksen vaikutuksista hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja henkilöstön sitoutumiseen.

Fokus merkityksellisiin asioihin

Kun muutoksen inhimilliset tekijät tunnustaa ja tunnistaa, voi muutoksen johtamisen keinot päivittää vastaamaan niihin. Kun pysytään kartalla siitä, miten ihmiset kussakin hetkessä kokevat muutoksen ja nähdään, millaisia esteitä muutoksen tiellä on, aika, raha ja energia voidaan käyttää oikeisiin asioihin. 

Jotta kilpailukyvyn kannalta tärkeät muutokset ja hankkeet saadaan maaliin, organisaation kannattaa 

 1. seurata tiettyjä muutoksen inhimillisiä mittareita,
 2. tarjota reaaliaikaista dataa ja ymmärrystä muutoksen vaiheista kaikille,
 3. tehdä muutokseen liittyvä tieto näkyväksi ja
 4. tarjota yksilöllistä tukea siellä missä sitä tarvitaan.

Muutos haltuun yhdessä 

Mitä muutoksen johtaminen koko yhteisön voimin käytännössä tarkoittaa?

 • Johto: Kun johto ymmärtää reaaliajassa, missä mennään ja hahmottaa onnistumisen esteiden taustasyyt eri henkilöstöryhmissä, voidaan tunnistaa riskit ja keskittää resurssit oikeiden asioiden ratkaisemiseen. 
 • HR: Juurisyiden ratkominen oireiden hoitamisen sijaan tuo tehokkuutta HR:n työhön. Uusi näkökulma muutoksen johtamiseen nostaa inhimilliset tekijät strategian ja liiketoiminnan menestystekijöiksi.
 • Esihenkilöt: Esihenkilöt ovat usein tärkeä linkki johdon tavoitetilan välittämisessä tiimien arkeen. Siksi on tärkeää, että heillä on ajantasainen ymmärrys uudistuksista ja muutosten tuomasta lisäarvosta. Kun johto ymmärtää esihenkilöiden tilanteen, heille voidaan tarjota oikeanlaista tukea. Kun esihenkilöt ymmärtävät oman tiiminsä tilanteen, he voivat puolestaan tarjota tiimilleen oikeanlaista tukea. 
 • Yksilöt: On tärkeää tarjota jokaiselle mahdollisuus omien tunteiden ja muutokseen reagoinnin ymmärtämiseen. Yksilöllinen tuki auttaa eteenpäin haastavissa tilanteissa. 
 • Hallitus: Ihmiset ja heidän kykynsä sopeutua muutoksiin ovat kriittinen tekijä strategian ja kilpailukyvyn edistämisen kannalta. Säännöllinen muutoksen mittareiden tarkastelu auttaa hallitusta varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Guidin-muutosmoduuli muutoksen tukena

Kun muutosta johdetaan aktiivisella otteella, kaikki voittavat. Liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan todennäköisemmin, ja ihmiset tunteineen ja tarpeineen tulevat nähdyiksi.

Työkalujen tarve tällä kentällä on kuitenkin ilmeinen. Siksi olemme kehittäneet Guidin-alustalle muutospulssin ja mittariston, joiden avulla voidaan kevyesti mutta vaikuttavasti seurata kuuden oleellisen muutostekijän tilaa ja tarjota reaaliaikaista dataa ja ymmärrystä muutoksen vaiheista kaikille yksilöistä johtoryhmään ja hallitukseen. Kun Guidinin palveluvalikko valjastetaan muutoksen tukemiseen, voidaan kaikki muutokseen liittyvän tieto ja tuki tehdä näkyväksi ja tarjoata yksilöllistä tukea oikea-aikaisesti siellä missä sitä tarvitaan.

Sparrailemme aiheesta mielellämme – voit varata ajan suoraan kalenteristamme tai ottaa rohkeasti yhteyttä, niin otetaan muutos haltuun yhdessä.

Author Image
Johanna PystynenCEO050 441 2126

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Miksi HR:llä on aina kiire?

14.9.2022

HR-ammattilaisten arki on kiireistä, mutta kenenpä ei tänä päivänä olisi. Omintakeista juuri HR:n kiireestä tekee kuitenkin sen paradoksaalisuus. Kun meillä on kiire auttaa ihmisiä, emme ehdi kehittämään sellaisia käytäntöjä, jotka auttaisivat ihmisiä ratkomaan ja ennaltaehkäisemään ongelmia itse.

Johtaminen
Feature image

Näin laadit HRD-vuosikellon

12.10.2022

Tuntuuko siltä, että käynnissä on niin monta projektia ja hanketta, ettei perässä tahdo pysyä? Suistavatko yllättävät muuttujat suunnitelmat aina raiteiltaan? Riittämättömyyden tunne kalvaa helposti kehittämistyötä tekevää. Miten siis saada kokonaisuus haltuun ja tuloksia aikaan? Tässä blogissa kuvaan neljä askelta kokonaisvaltaisen ja ketterän HRD-vuosikellon laatimiseen. 

HRJohtaminen
Feature image

Voiko teknologia tukea parempaa johtamista?

18.5.2022

Guidinin tuotekehitystä on alusta asti johtanut kaksi ydinperiaatetta: itseohjautuvuuden tukeminen ja valmentavan johtamisen viitekehys. Millaisina ominaisuuksina ne näyttäytyvät ja miten näiden ominaisuuksien avulla voidaan tukea parempaa johtamista?

JohtaminenDataTeknologia

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä